- ثقلین - http://thaqalain.ir -

غیبت کردن باعث تاریکی برزخ انسان می شود
گزیده بیاناتی از حضرت استاد فاطمی نیا

عمده چیزی که برزخ انسان را تاریک میکند، حرف زدن پشت سرمردم، غیبت وتهمت استیکی ازچیزهایی که برزخ را روشن میکند ، گره گشایی از کار مردم میباشدبرزخ را گناهان تاریک میکند واز آن طرف اعمال خیر ، باعث روشنایی عالم قبر و برزخ میشوند.

 


Article printed from ثقلین: http://thaqalain.ir

URL to article: http://thaqalain.ir/%d8%ba%db%8c%d8%a8%d8%aa-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b9%d8%ab-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%b2%d8%ae-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af/

تمامی حقوق برای وبسایت ثقلین محفوظ است.