همه مراجع: اگر باعث هتک و بىحرمتى نشود، اشکال ندارد.[۱]

 

 

پی نوشت


[۱] – دفتر: همه مراجع.