در این متن می خوانید:
    1. تبیین موضوع

آیا نقشه ای که شیخ محب الدین خطیب از حدیث اثنی عشر ارائه می کند، تصویری صحیح و منسجم است؟

 

تبیین موضوع

از دیگر مسائلی که در ارتباط با حدیث اثنی عشر اهمیت دارد، این است که سلفیت بر این نکته اجماع دارد که:

  1. مهدی علیه‌ السلام همان امام دوازدهم است.
  2. او از اولاد فاطمه سلام ‌الله‌ علیها و آل محمد علیهم‌ السلام است.
  3. از اولاد امام علی علیه‌ السلام است.

سپس شیخ سلفی ها محب الدین خطیب عقیده سلفیت نسبت به حدیث اثنی عشر را یادآور می شود؛ ایشان می گویند:

  1. معاویه جزو دوازده نفر است.
  2. یزید جزو دوازده نفر است.
  3. امام حسن و حسین علیهما السلام جزو دوازده امام نیستند.
  4. عبدالملک بن مروان جزو دوازده نفر است.

تا اینکه شیخ محب الدین خطیب گفت:

خانواده اموی در سخن پیامبر صلی ‌الله ‌و ‌علیه‌ و ‌آله  مورد ستایش واقع شده است!

چون پیامبر صلی ‌الله ‌و ‌علیه‌ و ‌آله فرمود: همیشه این دین تا دوازده تن از قریش به رهبری باقی باشند، پایدار است؛ و اکثر این دوازده نفر از بنی امیه هستند.

 

سؤال مهمی از آنان می پرسم:

آیا این سخن با سخن پیامبر صلی ‌الله ‌و ‌علیه‌ و ‌آله هماهنگی دارد؟!

آیا می شود در نقشه ای که پیامبر صلی ‌الله ‌و ‌علیه‌ و ‌آله  ترسیم کرد – و فرمود: اولین این دوازده امام علی بن ابی طالب علیه‌ السلام است و آخرین ایشان مهدی علیه‌ السلام امام دوازدهم از اولاد امام علی علیه‌ السلام است- یزید و معاویه را قرار داد؟!

آیا معاویه ای که با امام علی علیه‌ السلام جنگید، جزو این دوازده نفر است؟!

آیا اجتماع امام علی علیه‌ السلام و معاویه در این دوازده امام ممکن است؟!

آیا اجتماع امام مهدی علیه‌ السلام و یزید که جدش امام حسین علیه‌ السلام را به قتل رساند، در این دوازده امام ممکن است؟!

 

من می گویم: این سخن منطقی نیست!

حداقل در علم هنر گفته اند: چنانچه کسی یک نقاشی را بکشد و رنگ ها آن هماهنگ نباشند، این شخص نقاش نیست.

ما وقتی می بینیم که برخی مسلمانان مطرح کردند که دوازده امام، همان امام علی علیه‌ السلام، حسن و حسین علیهما‌ السلام و نه نفر از اولاد حسین علیه‌ السلام -که آخرینشان مهدی علیه‌ السلام است- هستند؛ این یک امر منطقی و هماهنگ است.

این نقاشی کاملاً منسجم و دارای رنگهای هماهنگ است؛ لذا نقاش آن مدح خواهد شد.

اما در آن نقاشی که شیخ محب الدین خطیب ترسیم می کند، هیچ زیبایی وجود ندارد!