آخرالزمان؛ از جمله موضوعاتی است که روایت‌های بسیاری پیرامون آن در منابع حدیثی شیعه و اهل سنت وجود دارد. از جمله این روایات، روایتی است که در پرسش، مطرح شده است:

روایت مذکور با این کلمات، در منبعی یافت نشد؛ اما شبیه به این روایت، در منابع اهل سنت وجود دارد؛ أبو‌هریره نقل می‌کند که از رسول الله(ص) شنیدم که می‌فرمود: «وقتی آخرالزمان واقع شود، گروهی از غیر عرب‌ها از دمشق قیام می‌کنند که در زیرکی و هوش برترین گروه در میان اعراب‌اند[۱] و بهترین سلاح‌ها را نیز در میان خود دارند، خداوند به ‌وسیله‌ی اینها دین اسلام را یاری می‌کند».[۲]

ولی با جست‌وجویی که در منابع شیعه انجام شد، چنین روایت یا متنی که این محتوا را در بر داشته باشد، یافت نشد. لذا این کلام به لحاظ سندی برای ما شیعیان مشکل داشته و نمی‌توان به عنوان روایت آن‌را پذیرفت.

در عین این‌که این روایت به لحاظ سندی مورد قبول نیست، اما هیچ منعی از وقوع آن وجود ندارد؛ یعنی به لحاظ عقلی و شرعی هیچ دلیلی بر تحقق نیافتن آن وجود ندارد.

 

منبع: اسلام کوئست


[۱]. تعبیر موجود در متن قابلیت دو نوع ترجمه را دارد. ترجمه دیگر: «که ماهر و تیزبین‌ترین اسب سواران در میان اعراب هستند».

[۲]. ابن عساکر این روایت را این‌گونه نقل کرده است: «إذا وقعت الملاحم یخرج بعث من دمشق من الموالی هم أکثر»- و قال یعقوب: «أکرم العرب فرساً و أجوده سلاحاً یؤید اللّه بهم الدین»؛ ابن عساکر، تاریخ مدینه دمشق، ج ۱، ص ۲۷۱، دار الفکر، بیروت، ۱۴۱۵ق؛ سیوطی، جلال الدین، الدر المنثور فی تفسیر المأثور، ج ۶، ص ۵۷، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی، قم، ۱۴۰۴ق.