مردم روستای شمس آباد از نعمت برق محروم بودند. با فعالیت وسیع و تلاش‌های پیگیر محمّد رضا، برق‌رسانی روستا انجام شد. امّا وقتی برق وصل شد، محمّد رضا شهید شده بود. کلید برق روستا را پدرش روشن کرده و روستا در شب چهلم شهادت محمّد رضا، غرق در نور و روشنایی گشت.


منبع: کتاب «رسم خوبان ۱۵- رفاقت و مردم‌داری»؛ شهید محمّد رضا شمس آبادی، ص ۸۴٫ / گامی به آسمان، ص ۸۰٫