در صورت کلی استفاده از هر تکنیکی که منافات با اصول اعتقادی و احکام شرعی دین مبین اسلام نداشته باشد شرعا جایز است همانطور که مراجع استفاده از طب مدرن را جایز دانسته اند و خود نیز در مواردی از آن بهره برده و به دستورات پزشکی عمل می نمایند.

 

اما نکته ی قابل بررسی این است که ریکی، تکنیکی برگرفته از آئین بوداست و میکائواوسوئی ژاپنی(متولد۱۸۶۵میلادی) مؤسس ریکی در موقعیت اجتماعی ای بدنیا آمده که وی را از آئین شینتو و بودا که ترکیبی آمیخته درهم و ساختگی بودند بی بهره نگذاشته و از ابتدای دوران کودکی تا جوانی در معابد تن دای، شینتو، و علی الخصوص معبد کوراما سعی در گذراندن آموزش های این آئین نموده و در دوران جوانی مشغول مراقبات ویژه خود گشته، علاوه بر تحقیقات زیادی که وی در زمینه بودا داشته، وی به زبان سانسکریت نیز مسلط بود و دلیل آموختن این زبان این بود که بتواند سوتراهای بودیسم ترجمه نشده را در فرم اصلی و اولیه شان مطالعه نماید و در قالب ری کی به عنوان یک تکنیک پیاده کند. لذا به طور اساس پایه های ری کی و سمبل های آن از تعالیم بودا گرفته شده و این آئین اساسا بر مبنای تناسخ و قانون کرمه و نفی تقدیرات الهی و یک سری عقاید الحادی و شرک آمیز پایه گذاری شده و استفاده از انرژی (ری : کیهان) که به قول آنها یک انرژی هوشمند بوده کاملا بی اساس است و هیچ دلیل عقلی و علمی ای بر آن اقامه نشده است چرا که ماده به خودی خود شعور نداشته و اثبات هوشمندی به آنگونه که در ری کی مطرح می شود هیچ مبنایی ندارد و تاثیرات اجرام کیهانی بر اساس یک سری امور تکوینی در خلقت خدای متعال از قبیل جزر و مدّ و غیره می باشد، هوشمندی در درمانگری بایستی بوسیله یک موجود ذی شعور انجام شده که می توان به عنوان نمونه جن و شیطان و انسان را نام برد .


اشکالات علمی بسیار زیادی بر تکنیک ری کی وارد است که در اینجا مجال بیان نیست ولی به طور کل درمان بوسیله ری کی هنوز به طور علمی اثبات نشده و فقط در قالب نظریه تدریس می شود همانطور که بسیاری از نظریات در علم شیمی و فیزیک پزشکی و غیر در دانشگاههای سراسر جهان تدریس می شود که پس از چندی تمام آنها رد و مطالب دیگری جایگزین آن می شود و از طرفی ردیه های مختلفی در جهان بر آن وارد شده که به عنوان نمونه در تاریخ ۲۵مارچ سال ۲۰۰۹ اسقف اعظم کاتولیک آمریکا بیانیه ای را صادر کرد که در تمامی بیمارستان های کاتولیک در آمریکا و مراکز مراقبت های درمانی نبایستی از ریکی استفاده گردد. این بیانیه توسط کمیته دکترین امریکایی اسقف اعظم کاتولیک آمریکا در مورد دستورالعمل ارزیابی ری کی به عنوان درمان جایگزین صادر شده است و امثال این جوابهای نقض نشان می دهد که اینگونه نیست که این تکنیک به طور کامل در جهان پذیرفته شده باشد و از طرف دیگر طرفدار زیاد داشتن یک نظریه دلیل بر حقانیت آن نمی باشد.


سخن آخر اینکه اینگونه درمانگری ها که چه بسا بر پایه تلقین بر فرد، استوار می باشد، فرد را معتقد به دستورات بی اساس معنوی ریکی نموده و شفای ظاهری پیدا شده را دلیل بر حقانیت آن میگذارند

تا جایی که والیان آن می گویند “ریکی مذهب نیست ولی معنویت است، معنویت، اعتقاد و ایمان در ارتباط شما با الوهیت است! هدف از پیشرفت معنوی، بهبود بخشیدن این ارتباط و مشاهده الوهیت در درون خود و پیرامونتان می باشد.”


حال با چه اصول اعتقادی ای می خواهد این ارتباط را با الوهیت بهبود ببخشاند؟ در ابتدای بحث اشاره ای بدان شد.

 

منبع:پرسمان