در اخبار معصوم (ع) و قواعد علمی، رؤیت [خداوند] به چشم، محال و به قلب، ممکن است…

رؤیت متّعلق به حقّ، به معنیِ حقیقت رؤیت است که علم حضوری شهودی به حق، تجلّی حق در قلب پاک بندگان است که:

لَا یَسَعَنِی أَرْضِی وَ لَا سَمَائِی وَ لَکِنْ یَسَعَنِی قَلْبَ عَبْدِیَ الْمُؤْمِن.

[«مرا در بر نمی‌گیرد زمین من و نه آسمان من؛ ولی دل بنده‌ی مؤمن من، گنجایش مرا دارد.»]

منبع: کتاب پندهای آسمانی، ص ۹۹