با آن که تفاوت سنی چندانی بین این دو امام بزرگوار وجود نداشته و  بزرگ تر بودن برخی فرزندان برادر کوچک نسبت به فرزندان برادر بزرگ نیز موضوعی چندان سؤال برانگیز نیست؛ زیرا ممکن است برادر بزرگ تر به دلیل شرایطی دیرتر ازدواج کند و یا در صورت ازدواج، دیرتر بچه دار شود و یا این که فرزندان او قبل از رسیدن به سن رشد از دنیا بروند، اما با تمام آنچه گفته شد توجه داشته باشید که گرچه قاسم و عبدالله بن الحسن کوچک تر از علی اکبر بودند، اما این گونه نبود که تمام فرزندان امام حسین (ع) بزرگ تر از فرزندان برادر بزرگشان امام حسن (ع) باشند، بلکه به عنوان نمونه، فرزندی از امام حسن (ع) به نام حسن مثنی که همنام پدرشان و نیز داماد عمویشان بوده و در واقعه کربلا بعد از مجروح شدن به اسارت دشمن درآمد، بزرگ تر از برخی فرزندان امام حسین (ع)، از جمله همسرش فاطمه، عبد الله شیرخوار (علی اصغر) و … به شمار می آمد.[۱]

 

منبع: اسلام کوئست


[۱] ر.ک: مجلسی، محمد باقر، بحار الأنوار، ج ۴۴، ص ۱۶۷، مؤسسه الوفاء، بیروت، ۱۴۰۴ هـ ق.