یکی دیگر از مسائلی که انسان به آن خاطر یقینِ خود را، ایمانِ خود را از دست می‌دهد حرام‌ خوردن است، رشوه خوردن، ربا خوردن، مالِ مردم خوردن، موقوفه خوردن، مالِ یتیم خوردن، بیت المال خوردن، وجودِ مبارکِ حضرت سیدالشّهداء علیه الصلاه و السلام روزِ عاشورا خواستند مردم را موعظه کنند، بلکه شاید یک جنهّمی را به بهشت بکشانند و او را از این جهنّم و بدبختی نجات دهند، ولی مردم حاضر نشدند که صدایِ امام حسین علیه السلام را بشنوند، و برایِ اینکه صدایِ امام حسین علیه السلام به گوش‌ها نرسد این‌ها مجموعاً با هم هلهله می‌کردند، دسته‌جمعی هیاهو کردند تا صدای امام حسین علیه السلام به کسی نرسد. آقا سیدالشّهداء علیه السلام اینجا تصریح فرمودند، فرمودند علّتِ اینکه نمی‌خواهید صدایِ من را بشنوید «فَقَدْ مُلِئَتْ بُطُونُکُمْ مِنَ الْحَرَامِ»[۱] غذاهایِ حرام کارِ خود را انجام داده است، شما را بدبخت کرده است، دیگر در دلِ شما زمینه‌ای باقی نمانده است.


[۱] بحار الانوار، جلد ۴۵، صفحه ۸