شما یک وقت  منزلی را می ‌فروشید و بعداً پشیمان می شوید و می خواهید معامله را به هم بزنید. حال بعضی افراد فرصت طلب هستند، در این‌گونه مواقع سوء استفاده می‌کنند و می‌گویند من این را از شما خریدم و اگر ناراحت هستی به قیمت دلخواه خود مجدد به شما می‌فروشماما بعضی معامله را اقاله می‌کنند، اقاله یعنی خرید و فروش را نادیده می‌گیرندمی گوید تو در اثر فروختن مال خود ناراحت هستی، پول من را بدهید ودوباره صاحب مال خود شو. اینجا دیگر بحث فروختن نیست؛ معامله ی قبل را نادیده می گیرداقاله در بیع (خرید وفروش) ثواب بسیار دارد.  درحدیث می‌فرماید: “هر کس بیع را با برادر دینی خود اقاله کند، خدا روز قیامت گناهان او را اقاله می‌کند.” یعنی خداوند گناه بنده اش را نادیده می گیرد، مثل این‌که اصلاً گناهی مرتکب نشده است.