- ثقلین - http://thaqalain.ir -

بررسی دانسته‌‌های طبی صاحب بن عباد بر پایه منابع پزشکی معاصر او
مقاله ای از مصطفی معلمی، سید حسین حسینی کارنامی، محمدعلی افضلی، سید علی مظفرپور

Article printed from ثقلین: http://thaqalain.ir

URL to article: http://thaqalain.ir/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%87%e2%80%8c%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b7%d8%a8%db%8c-%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8-%d8%a8%d9%86-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%b1/

تمامی حقوق برای وبسایت ثقلین محفوظ است.