ای سینه ی شکسته دلان نینوای تو

لبریز نینوای وجود از نوای تو

 

جان حسین و نجل حسن عشق زینبین

آغوشِ گرم حضرت عبّاس، جای تو

 

قرآن پاره پاره ی پاشیده بر زمین!

گلبوسه ی عمو به همه آیه های تو

 

سر تا سر وجود تو مثل حَسن، حَسن

خُلق تو، خوی تو، سخن تو، صدای تو

 

تو قاسمی که شخص حسن خوانده قاسمت

قسمت شود جحیم و جنان، در رضای تو

 

یک باغ لاله و نفس سیزده بهار

ای ماه چارده شده محو لقای تو

 

تو بر حسین مثل علی اکبر، او حسن

تو سوختی به پای وی و او به پای تو

 

ریحانه ی رسول که جان جهان فداش!

رو کرد بر تو گفت که جانم فدای تو!

 

شب بود و عشقبازی تو با نماز شب

می بُرد دل زیوسف زهرا، دعای تو

 

قبر تو در قبور بنی هاشم است لیک

در قلب ما، بنا شده، صحن و سرای تو

 

 

پیراهن تو بود زره، سینه ات سپر

جوشن شدند بر تن تو، زخمهای تو

 

بر روی دست های عمو دست و پا زدی

انگار بود، دست عمو، کربلای تو

 

در نینوا صدای تو خاموش شد ولی

در هر دلی است، ناله ای از نینوای تو

 

«میثم» چنین نگاشت که ای غرق در حسین

مثل حسین گشت خدا، خون بهای تو

 

شاعر: غلامرضا سازگار