- ثقلین - http://thaqalain.ir -

ازجور معاویه واز ظلم یزید
شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: مهران رفعتي

ازجور معاویه واز ظلم یزید

بنگر که به سبطین پیمبرچه رسید

ازگوهرمظهرالعجایب نه عجب

کز خوردن و ناخوردن آب اند شهید

 

شاعر: مهران رفعتی


Article printed from ثقلین: http://thaqalain.ir

URL to article: http://thaqalain.ir/%d8%a7%d8%b2%d8%ac%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%8a%d9%87-%d9%88%d8%a7%d8%b2-%d8%b8%d9%84%d9%85-%d9%8a%d8%b2%d9%8a%d8%af/

تمامی حقوق برای وبسایت ثقلین محفوظ است.