- ثقلین - http://thaqalain.ir -

ادله جواز استغاثه – ابن سعد
شبهات اعتقادی تکفیری ها

MabaniyeTakfir-99-Thaqalain_IR

 

 

منبع:  سایت مرکز جامع پژوهش های تکفیری


Article printed from ثقلین: http://thaqalain.ir

URL to article: http://thaqalain.ir/%d8%a7%d8%af%d9%84%d9%87-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d8%ab%d9%87-%d8%a7%d8%a8%d9%86-%d8%b3%d8%b9%d8%af/

تمامی حقوق برای وبسایت ثقلین محفوظ است.