سؤال: آیا در کربلا اهل بیت علیهم السلام تشنه بودند؟ آیا شب عاشورا غسل کردند؟ آیا نمی شد چاه حفر کنند چون نزدیک به فرات بودند؟ آیا فقط حضرت زینب و حضرت عباس و امام حسین علیه السلام تشنه بودند؟

 

 

پاسخ: اهل بیت علیهم السلام در واقعه کربلا تا هفتم محرم مشکلی از نظر آب نداشتند. روز هفتم محرم بود که فرمانی از عبیدالله بن زیاد لعنه الله برای عمر سعد لعنه الله رسید که در آن گفته بود: “آب را روی حسین و کسان او ببند، همانگونه اینها آب را روی خلیفه مظلوم عثمان بستند .” لذا از شب هفتم در حقیقت دسترسی اهل بیت علیهم السلام و اصحاب و یاران امام به آب ممنوع شد.

 

اما نقلی داریم که وقتی مشکل آب پدید آمد، حضرت عباس علیه السلام به همراه حضرت علی اکبر علیه السلام با بیست نفر که مشک هایی در دست داشتند و سی نفر که آنها را حفاظت می کردند هجوم به شریعه بردند و افراد مستقر در شریعه را پراکنده کردند و توانستند با خود آب به خیمه گاه بیاورندآنچه مسلم هست روز عاشورا این بزرگواران آب نداشتند و غسل هم که گفته شده در این سوال آمده که آیا شب غسل کردند، خیر صبح روز عاشورا هست که غسل صورت می گیرد در این که ما این نقل را داریم شکی نیست.

 

اینکه گفتند که آیا نمیشد چاه حفر کرد؟ باید بگوییم حتی نقلی داریم که چاهی هم حفر شد، اگر چه ذکر شده است که بعد قوای دشمن آمدند این چاه را پر کردند و مانع استفاده شدند ولی به نظر می رسد که از این چاه آب هم استخراج کرده اند ولی ظاهرا این آب قابل شرب نبوده و می توانستند با آن غسل کنند و وضو بگیرند ولی قابل خوردن نبوده است.

 

لذا از صبح عاشورا تا عصر عاشورا همگی تشنه هستند و اختصاص هم به امام حسین وحضرت زینب و حضرت عباس علیهم السلام ندارد بلکه همه ی اصحاب حضرت و همه ی اهل حرم و کودکان همه اینها تشنه بودند و مشکل بسیار سنگین شده بود بخصوص که هوا گرم بود. به ویژه برای کسانی که می جنگیدند چون زره و کلاه خود های آهنی بر سر داشتند و این خود بر عطش آنها می افزود