این نسل کثیری که امروز سادات جلیل القدر، سادات علوی، حسنی، حسینی، سجادی و باقری، صادقی، موسوی، رضوی، جوادی، تقوی، نقوی و عسکری، ما نسل حضرت حجّت را خبر نداریم. در بین زیارت نامه‌ها از دو زیارت نامه استفاده می‌شود که امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشّریف) ما باید اهل بیت داشته باشد. یکی زیارت روز جمعه است که آن‌جا می‌گویم «صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْکَ وَ عَلَى أَهْلِ بَیْتِک‏»[۱] این نشان می‌دهد که آقا جان ما باید اهل بیتی داشته باشند، نسلی از ایشان هم باید در میان نسل ما پراکنده باشند که ما خبر نداریم. در یک زیارت نامه‌ی دیگری هم آمده است، تا جایی که من اطّلاع دارم، هر دو جا را دیدم.

سؤالی هم که از بعضی از بزرگان شده است آن‌ها هم یک خبرهایی دادند، مانند جناب سیّد ابن طاووس که به پسر خود جناب سیّد محمّد خطاب می‌کند که آقا اخیراً عیالی انتخاب کردند. وقتی ازدواج کنند قاعدتاً باید توالد و تناسل هم داشته باشند، ولی خبر نداریم. نمی‌توانیم خبر قطعی داشته باشیم.


[۱]– بحار الأنوار (ط – بیروت)، ج ‏۹۹، ص ۲۱۶٫